art.statement 


De naam ecolorist is ontstaan omdat Anne Marie Schrijver graag experimenteert met materialen en processen uit de natuur. Kleur en effecten past ze toe op doorleefd linnen met sporen van de tijd, sporen van ons menselijk bestaan. Het levert intrigerend werk op. De grenzen tussen mens en natuur vervagen, beschouwer en natuur vloeien in elkaar over. De beelden zijn sterk en puur, de tijd is als extra dimensie nadrukkelijk aanwezig. Anne slaagt er met haar werk in de connectie tussen mens en natuur (weer) mogelijk te maken.

 

The name ecolorist originated because Anne Marie Schrijver likes to experiment with materials and processes from nature. She applies color and effects to weathered linen with traces of time, traces of our human existence. It produces intriguing work. The boundaries between man and nature fade, viewer and nature merge. The images are strong and pure, time is emphatically present as an extra dimension. With her work, Anne succeeds in making the connection between man and nature possible (again).

 

JH